ĐIỀU KHOẢN & THỎA THUẬN MẠNG XÃ HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA THỂ THAO & TRUYỀN THÔNG VN MEDIA
 Số: 06/2022/-VN MEDIA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày 18 tháng 05 năm 2022

THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG
DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI WWW.KTHN.VN

 Chào mừng bạn đến với mạng xã hội www.kthn.vn!

www.kthn.vn là mạng xã hội giúp người sử dụng có thể trao đổi, chia sẻ, tương tác, bình luận về lĩnh vực khởi nghiệp kinh doanh.

Bằng việc tạo tài khoản và sử dụng www.kthn.vn, bạn đã đồng ý và tuân theo tất cả nội dung trong Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội này như sau:

 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Nội dung dịch vụ mạng xã hội

 1. Mục đích thiết lập mạng xã hội: cung cấp cho cộng đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn (forum), thảo luận, chia sẻ âm thanh, hình ảnh và các hình thức dịch vụ tương tự khác về lĩnh vực khởi nghiệp kinh doanh.
 2. Đối tượng phục vụ: cá nhân có nhu cầu tham gia mạng xã hội để lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin về lĩnh vực khởi nghiệp kinh doanh.
 3. Mạng xã hội kthn.vn cung cấp dịch vụ cho Người sử dụng trao đổi thông qua công cụ nhập liệu bằng ký tự, hình ảnh, âm thanh, video và các hình thức thông tin số khác.
 4. Mạng xã hội kthn.vn cho phép người dùng truy cập và sử dụng các dịch vụ trên website www.kthn.vn.

Điều 2: Nguyên tắc đăng ký tài khoản www.kthn.vn

 1. Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi thông tin đăng ký tài khoản www.kthn.vn, thông tin sửa đổi, bổ sung tài khoản Www.kthn.vn.
 2. Ngoài việc tuân thủ Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội, bạn phải chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận, quy định, và quy trình khác của kthn.vn được đăng tải công khai trên website: www.kthn.vn.
 3. Bạn không được đặt tài khoản theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.
 4. Bạn không thể đăng ký sử dụng kthn.vn nếu bạn đang bị kết án về hành vi phạm tội liên quan đến tấn công tình dục; hoặc bạn đã bị vô hiệu hóa tài khoản do vi phạm nghiêm trọng các Điều khoản và chính sách của www.kthn.vn trong quá khứ; hoặc bạn thuộc nhóm đối tượng bị cấm nhận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ hoặc ứng dụng của chúng tôi theo pháp luật hiện hành. Trường hợp người sử dụng Internet dưới 14 tuổi và chưa có chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của người giám hộ để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký sử dụng mạng xã hội www.kthn.vn.
 5. Khi sử dụng kthn.vn, bạn với tư cách là người sử dụng của mạng xã hội www.kthn.vn cam kết mọi nội dung, thông tin do bạn đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội www.kthn.vn thuộc sở hữu, bản quyền của bạn, hoặc được phép đăng tải, chia sẻ theo quy định pháp luật; đồng thời cam kết không vi phạm bản quyền hoặc sử dụng các nội dung, thông tin nêu trên cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào.

Điều 3: Đăng ký và ngừng/chấm dứt sử dụng dịch vụ

 1. Trước khi đăng ký tài khoản, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội của www.kthn.vn.
 2. Khi đăng ký tài khoản bạn phải đồng ý cung cấp thông tin một cách trung thực, đầy đủ và cập nhật các thông tin này khi có sự thay đổi trong thực tế. Về việc thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin, vui lòng xem các quy định tương ứng được nêu trong Thỏa thuận này.
 3. Khi đăng ký, bạn sẽ tạo một tài khoản www.kthn.vn với tên truy cập và một mật khẩu. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của mình để tránh việc người khác sử dụng trái phép và thông báo kịp thời cho www.kthn.vn về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào. Việc tạo tài khoản trên điện thoại sẽ đòi hỏi phải truyền dữ liệu, chi phí truyền dữ liệu nếu có sẽ do bạn chịu trách nhiệm chi trả.
 4. Bạn có thể chấm dứt việc đăng ký nếu bạn không muốn sử dụng dịch vụ của www.kthn.vn. Mặt khác, www.kthn.vn có thể chấm dứt việc đăng ký của bạn hoặc cấm bạn truy cập vào một số dịch vụ của Www.kthn.vn nếu có căn cứ xác định bạn đã vi phạm Thỏa thuận này.

Điều 4: Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội

Khi sử dụng các dịch vụ của mạng xã hội www.kthn.vn, nghiêm cấm Người sử dụng thực hiện các hành vi sau:

 1. Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên www.kthn.vn nhằm mục đích: Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc; Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định; Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân; Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm; Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 2. Có hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín của www.kthn.vn dưới bất kỳ hình thức nào, phương thức nào. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi liên quan đối với dịch vụ hoặc xử lý trước pháp luật nếu cần thiết.
 3. Tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận trái pháp luật liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
 4. Xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).
 5. Kêu gọi tổ chức bạo loạn, cấm đăng tải, trao đổi các thông tin về biểu tình, bạo loạn hoặc các vấn đề tương tự.
 6. Đăng tải lại các bài viết từ những người sử dụng khác, các bài viết trên các trang blog cá nhân, mạng xã hội khác gây hiểu nhầm hoặc vi phạm bản quyền tác giả.
 7. Đăng tải bài viết từ các trang có yếu tố nước ngoài như BBC tiếng Việt, VOA tiếng Việt….
 8. Đăng tải nội dung đi ngược lại thuần phong mỹ tục của Việt Nam và vi phạm pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 9. Đưa Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam, các thể chế chính trị, lịch sử, các lãnh tụ vào bàn luận trong những chủ đề không liên quan.
 10. Viết bài, trao đổi các thông tin tuyên truyền mê tín dị đoan.
 11. Có hành vi mạo nhận, hay cố ý mạo danh làm người khác tưởng lầm mình là một người dùng khác. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hoặc tước bỏ tài khoản.
 12. Gửi lên hoặc truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội thuộc bất kỳ loại nào.
 13. Đăng tải những nội dung miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, bạo lực, giết người rùng rợn; đăng, phát các hình ảnh phản cảm, thiếu tính nhân văn; cung cấp nội dung, hình ảnh, tranh khỏa thân có tính chất kích dục, thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam.
 14. Tuyên truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào mà người dùng không mong muốn, thư rác hay tin nhắn rác, gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp. Nếu phát hiện những tài khoản vi phạm chúng tôi sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn.
 15. Gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào không thuộc quyền sở hữu của bạn trừ khi đó là phần mềm được cung cấp miễn phí và hợp pháp. Không gửi bất kỳ thông tin hay phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào. Không sử dụng, cung cấp thông tin nào vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật hiện hành.
 16. Xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép; nghiêm cấm các hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến nhà cung cấp dịch vụ, hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó nhằm mục đích trục lợi cá nhân gây sự nhầm lẫn đối với những người sử dụng cùng tham gia mạng xã hội. Bạn cũng không được tạo ra các thông tin giả mạo bất kỳ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nào; không được thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bất kỳ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nào.
 17. Có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng website: kthn.vn, trừ các trường hợp theo quy định pháp luât.
 18. Truyền bá trái phép tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, âm nhạc, phim ảnh, xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5: Cơ chế xử lý người sử dụng vi phạm Thỏa thuận

 1. Nguyên tắc xử lý
 1. Nếu Người sử dụng vi phạm các điều khoản quy định tại Thỏa thuận này hoặc theo cách khác tạo rủi ro hoặc trách nhiệm pháp lý có thể cho CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA THỂ THAO & TRUYỀN THÔNG VN MEDIA, Người sử dụng sẽ được nhắc nhở, cảnh cáo, áp dụng biện pháp xử lý bài viết, khóa tài khoản có thời hạn hoặc vĩnh viễn.
 2. Hình thức xử phạt khóa tài khoản kthn.vn có thời hạn hoặc vĩnh viễn, điều đó đồng nghĩa với việc Người sử dụng không thể dùng tài khoản đã bị khóa để truy cập mạng xã hội.
 3. Nếu tài khoản kthn.vn bị khóa vĩnh viễn, thì toàn bộ những quyền lợi của Chủ tài khoản cũng sẽ khóa vĩnh viễn.
 4. Các hành vi vi phạm của Người sử dụng không được liệt kê ở dưới, tùy từng trường hợp cụ thể, Bộ phận quản trị nội dung kthn.vn có toàn quyền đưa ra mức phạt phù hợp theo các hình thức xử phạt theo quy định tại Thỏa Thuận này.
 5. Các hình thức xử phạt:
 • Hình thức xử lý vi phạn 1: Khóa tài khoản 7 ngày
 • Hình thức xử lý vi phạm 2: Khóa tài khoản 15 ngày
 • Hình thức xử lý vi phạm 3: Khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn
 1. Tất cả các bài viết vi phạm quy định có thể bị xoá, lọc bỏ nội dung quảng cáo, thay từ ngữ không phù hợp, tạm ngừng hiển thị chờ kiểm duyệt tùy theo mức độ vi phạm. kthn.vn có thể gửi thông báo cảnh báo nội dung vi phạm và yêu cầu Người sử dụng ngay lập tức gỡ bỏ, lọc bỏ nội dung vi phạm. Nếu Người sử dụng không gỡ bỏ, lọc bỏ nội dung vi phạm, Bộ phận quản trị nội dung www.kthn.vn xử lý bài viết và khóa tài khoản của Người sử dụng.
 2. Bộ phận quản trị nội dung có toàn quyền trong việc xác định và xử lý bài viết/người sử dụng vi phạm quy định. Nhật ký xử lý sẽ được lưu trữ trong vòng hai năm, Bộ phận quản trị nội dung có toàn quyền công khai các vi phạm của Người sử dụng nhưng không bao gồm nội dung vi phạm đã bị xóa hay lọc bỏ.
  1. Hình thức xử phạt
 3. Hình thức xử lý vi phạm 3khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn được áp dụng đối với các hành vi sau:
  • Người sử dụng có hành vi lợi dụng kthn.vn nhằm chống phá nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lượng, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo; Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc; bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc Người sử dụng đặt Tên tài khoản/ Tên người sử dụng trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hoặc người dùng có sử dụng hình ảnh, video, phát ngôn … có chứa thông tin bàn luận về vấn đề chính trị hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
  • Thông tin, hình ảnh, video khiêu dâm: Người sử dụng đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm, chat sex hoặc tuyên truyền các các nội dung khiêu dâm.
  • Thông tin cá cược, cờ bạc: Lợi dụng kthn.vn, người dùng đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh, âm thanh, video chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
  • Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video có chứa thông tin lừa đảo; gian lận, lừa đảo tài sản của người khác.
  • Phá hoại hệ thống mạng xã hội kthn.vn: Người sử dụng lợi dụng việc sử dụng mạng xã hội để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại mạng xã hội hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Người sử dụng sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, vật phẩm hoặc nhằm treo máy, spam chat.
  • Sử dụng Mạng xã hội thảo luận hay Hoạt động nhóm để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
 4. Hình thức xử lý vi phạm 2 – khóa tài khoản 15 ngày áp dụng đối với các hành vi sau
  • Hành vi giao tiếp: chat (nhắn tin) khiêu dâm ở mức độ nhẹ, nhắn tin rác, kích động các Người sử dụng khác đến các Nhóm thảo luận để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm.
  • Quảng cáo: Trong tên người sử dụng, trạng thái, giải thích về bản thân có chứa thông tin quảng cáo hoặc sử dụng các văn bản, hình ảnh, âm thanh, hoặc video và thông tin quảng cáo mà không có sự đồng ý bằng văn bản của CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA THỂ THAO & TRUYỀN THÔNG VN MEDIA. Ngoài ra người sử dụng sử dụng mạng xã hội kthn.vn với mục đích quảng cáo, tuyên truyền, mua bán và truyền bá hàng hoá, dịch vụ bị cấm, trong trường hợp này tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng sẽ áp dụng hình phạt 2 hoặc hình phạt 3.
  • Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân của người khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại, v.v… mà chưa được sự đồng ý của người đó; tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc kích động người khác quấy nhiễu.
  • Công kích người khác: Sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video, xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.
  • Vi phạm bản quyền: Ăn cắp các nội dung, sao chép hoặc trích dẫn mà không được phép sử dụng bản quyền của người khác.
 5. Hình thức xử phạt cấp 1: khóa tài khoản 7 ngày được áp dụng đối với các hành vi vi phạm sau:
  • Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các người sử dụng khác
  • Lôi kéo cộng đồng người sử dụng tham gia Phòng cộng đồng có chủ đích bằng cách câu view sai phạm, vi phạm văn hóa đạo đức.

Ngoài các hình thức nêu trên, trong trường hợp người sử dụng vi phạm, công ty sẽ căn cứ các quy định của pháp luật liên quan và sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý phù hợp.

Điều 6: Nội dung cung cấp, trao đổi thông tin

Mạng xã hội www.kthn.vn hiên tại cung cấp nhiều dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ:

 1. Bạn có thể đăng tải các bài viết phù hợp với chủ đề mà mạng xã hội kthn.vn định hướng nhưng không giới hạn về về lĩnh vực khởi nghiệp kinh doanh.
 2. kthn.vn không chứng thực bất kỳ nội dung nào được đăng tải, sử dụng trên phần mềm bởi bất kỳ người sử dụng nào. www.kthn.vn không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên dịch vụ, và www.kthn.vn sẽ loại bỏ tất cả các nội dung phát hành nếu được thông báo rằng những nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mà không cần thông báo trước.
 3. Hệ thốn website mạng xã hội kthn.vn cho phép Người sử dụng đăng tải, cung cấp, trao đổi các thông tin, hình ảnh hoặc các nội dung khác trên website trừ các nội dung cấm được quy định trong bản Thỏa thuận này và các văn bản pháp luật liên quan.
 4. Người sử dụng là người phát triển, thực hiện quyền trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu trực tuyến,…và/hoặc những nội dung video khác phù hợp với các quy định của mạng xã hội kthn.vn. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng tải lên mạng xã hội www.kthn.vn các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan đến queyefn sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ trường hợp bạn là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp nhận từ chủ sở hữu.
 5. Bạn có thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự, khả năng bị phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu có hành vi vi phạm quyền tác giả hoặc quyền liên quan.
 6. Bạn cho phép người sử dụng được quyền sử dụng lại thông tin đăng tải của bạn bao gồm nhưng không giới hạn việc chỉnh sửa lại, biên soạn, phân tán, trình chiếu nội dung đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.
 7. Tại các khu vực được phép truyền phát hình ảnh, đăng tải bài viết, bạn có thể chia sử thông tin, hình ảnh được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định. Bạn đồng ý cam kết thực hiện trách nhiệm đảm bảo sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng internet và mạng viễn thông.
 8. Trong mọi trường hợp, mạng xã hội kthn.vn được quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tối có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết, thông tin, hình ảnh của bạn xuất hiện hay tồn tại trên hệ thống website mạng xã hội www.kthn.vn.
 9. Người sử dụng hiểu và đồng ý rằng, khi sử dụng website và phần mềm mạng xã hội này, người sử dụng sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin, hình ẩn được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau. Mạng xã hội kthn.vn không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới thông tin mà người sử dụng khác đăng tải. Khi sử dụng sản phẩm có thể bạn thấy một vài thông tin, bình luận do Người sử dụng đăng tải không đúng sự thật, hoặc gây phản cảm, trong trường hợp này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin tại Điều 18 của Thỏa thuận này để chúng tôi tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng.
 10. kthn.vn quan tâm đến sự an toàn và riêng tư, quyền lợi của các người sử dụng sử dụng dịch vụ mạng xã hội của www.kthn.vn, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Người sử dụng, bạn có trách nhiệm xem xét và xác định dịch vụ, nội dung nào của mạng xã hội www.kthn.vn thích hợp với con em của mình. Tương tự, nếu Người sử dụng là trẻ em thì bạn phải hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của mình về việc dịch vụ, nội dung mình sử dụng có phù hợp hay không.
 11. Khi người sử dụng truy cập vào sản phẩm khác website liên kết với mạng xã hội, người sử dụng phải hiểu và tuân thủ nhũng quy định về dịch vụ mà người sử dụng sử dụng. Có thể có những sản phẩm không thuộc quyền sở hữu của mạng xã hội kthn.vn và do người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh khi sử dụng sản phẩm này.
 12. Nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, mạng xã hội kthn.vn luôn sáng tạo, nâng cấp dịch vụ tốt hơn, vì vậy, dịch vụ trên www.kthn.vn có thể được phát triển thêm, và do vậy có thể những thông tin liên quan cá nhân sẽ được hiển thị bao gồm nhưng không giới hạn như địa điểm nơi bạn đang sử dụng dịch vụ.
 13. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN

Điều 7: Quyền của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội www.kthn.vn

Khi tham gia mạng xã hội www.kthn.vn bạn sẽ được đảm bảo các quyền lợi sau:

 1. Quyền được tự do tạo lập tài khoản tại mạng xã hội kthn.vn để chia sẻ trao đổi thông tin về cưới hỏi, đời sống gia đình, nghệ thuật, công nghệ cũng như đăng tải những thông tin liên quan đến cưới hỏi, đời sống gia đình, nghệ thuật, công nghệ lên mạng xã hội www.kthn.vn để cùng nhau trao đổi, bình luận.
 2. Quyền được sử dụng dịch vụ của mạng xã hội kthn.vn trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật
 3. Quyền được tự do khai thác thông tin, tự do trao đổi, bình luận miễn phí về các nội dung mạng xã hội kthn.vn cung cấp trong phạm vi nội dung quy định tại Thỏa thuận này.
 4. Quyền được quyền thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản; mật khẩu; thông tin số, ngày cấp, nơi cấp CMND/CCCD/Hộ chiếu; email đã đăng ký.
 5. Quyền được hướng dẫn cách đặt mật khẩu an toàn; nhập các thông tin quan trọng để bảo vệ tài khoản; sử dụng tài khoản liên kết hợp pháp để đăng nhập tài khoản.
 6. Quyền được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật.
 7. Quyền được thông báo khi Bộ phận quản trị nội dung mạng xã hội kthn.vn cung cấp thông tin khi yêu cầu của cơ quan nhà nước.

Điều 8: Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội

 1. Để nhận được sự hỗ trợ từ kthn.vn, tài khoản của bạn phải đăng ký đầy đủ các thông tin trung thực, chính xác. Nếu có sự thay đổi, bổ sung về thông tin, bạn cập nhật ngay cho chúng tôi. Bạn đảm bảo rằng, thông tin hiện trạng của bạn là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác và bạn phải chịu trách nhiệm toàn bộ các thông tin bạn cung cấp.
 2. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản bao gồm: Mật khẩu, giấy tờ tùy thân, email bảo vệ tài khoản và tài khoản liên kết. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì bạn phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. kthn.vn sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Thông tin giấy tờ tùy thân đăng ký trong tài khoản là thông tin quan trọng nhất để chứng minh chủ sở hữu tài khoản.
 3. Bạn đồng ý sẽ thông báo ngay cho kthn.vn về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Bạn cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.
 4. Tuân thủ quy chế quản lý, Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội của chúng tôi.
 5. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.

Khi phát hiện ra lỗi, các vấn đề gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của www.kthn.vn, bạn hãy thông báo cho chúng tôi qua số điện thoại/email của chúng tôi được nêu trên website: www.kthn.vn. Bạn cam kết thực hiện trách nhiệm bảo đảm sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đăng tải trên hệ thống mạng Internet và mạng viễn thông.

 1. Bạn phải tuân thủ tuyệt đối quy định tại Điều 2 thỏa thuận này về các hành vi cấm. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm kthn.vn sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn.

Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và các quy định khác có liên quan tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013, và các quy định pháp luật có liên quan khác.

 1. Tuân thủ các quy định về bản quyền theo quy định của pháp luật hiện hành đối với các nội dung đăng lên mạng xã hội.
 2. Thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

Điều 9: Quyền của CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA THỂ THAO & TRUYỀN THÔNG VN MEDIA

 1. Cung cấp dịch vụ mạng xã hội cho công cộng trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định pháp luật
 2. Nếu Người sử dụng cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, hoặc nếu CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA THỂ THAO & TRUYỀN THÔNG VN MEDIA có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc nếu Người sử dụng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội và dịch vụ khác của kthn.vn được quy định trên website, CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA THỂ THAO & TRUYỀN THÔNG VN MEDIA có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của Người sử dụng mà không cần sự đồng ý của Người sử dụng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Người sử dụng.

Để cho rõ ràng, các thuật ngữ, cụm từ sử dụng trong Thỏa thuận này như “www.kthn.vn”, “chúng tôi”, “Bộ phận quản trị nội dung”, v.v… có nghĩa chung là đề cập đến CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA THỂ THAO & TRUYỀN THÔNG VN MEDIA. Các thuật ngữ, cụm từ như “bạn”, “người dùng”, “người sử dụng”. v.v… có nghĩa chung là người sử dụng mạng xã hội www.kthn.vn.

 1. Đối với mọi vi phạm của Chủ tài khoản trong quá trình sử dụng kthn.vn, CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA THỂ THAO & TRUYỀN THÔNG VN MEDIA có quyền áp dụng các biện pháp chế tài theo như điều khoản và Thỏa thuận sử dụng này như gỡ bỏ, xóa nội dung vi phạm, có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của Chủ tài khoản đối với việc sử dụng www.kthn.vn cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng xử lý Chủ tài khoản trước pháp luật nếu cần thiết.
 2. Khi phát hiện những vi phạm như gian lận, phá hoại, truyền bá nội dung cấm hoặc bất kỳ vi phạm quy định của pháp luật thông qua việc sử dụng kthn.vn, CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA THỂ THAO & TRUYỀN THÔNG VN MEDIA có quyền sử dụng những thông tin cá nhân mà người sử dụng cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.
 3. CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA THỂ THAO & TRUYỀN THÔNG VN MEDIA có quyền từ chối hỗ trợ, giải quyết đối với những Tài khoản đăng ký thông tin không chính xác đầy đủ theo quy định và đối với những Tài khoản vi phạm trách nhiệm bảo mật tài khoản được quy định tại Thỏa thuận này.
 4. Có quyền áp dụng các quy định về điều khoản sử dụng dịch vụ bổ sung mà không cần phải được Người sử dụng đồng ý.
 5. CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA THỂ THAO & TRUYỀN THÔNG VN MEDIA có quyền thương mại hóa dịch vụ kthn.vn, tuy nhiên CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA THỂ THAO & TRUYỀN THÔNG VN MEDIA tuyệt đối tuân thủ Thỏa thuận này. CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA THỂ THAO & TRUYỀN THÔNG VN MEDIA không bán lại nội dung, thông tin của Người sử dụng. Trong trường hợp CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA THỂ THAO & TRUYỀN THÔNG VN MEDIA có thu phí sử dụng dịch vụ thì CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA THỂ THAO & TRUYỀN THÔNG VN MEDIA phải thông báo cho Người sử dụng và cần sự đồng ý một cách tự nguyện từ Người sử dụng.
 6. CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA THỂ THAO & TRUYỀN THÔNG VN MEDIA có quyền bảo trì và nâng cấp hệ thống để phục vụ tốt hơn. Quá trình bảo trì hay nâng cấp có thể làm gián đoạn việc sử dụng dịch vụ hoặc chất lượng dịch vụ không đảm bảo trong thời điểm bảo trì hay nâng cấp.

Điều 10: Trách nhiệm của CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA THỂ THAO & TRUYỀN THÔNG VN MEDIA

 1. Có trách nhiệm hỗ trợ Chủ tài khoản trong quá trình sử dụng kthn.vn.
 2. Nhận và giải quyết khiếu nại của người dùng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng kthn.vn. Tuy nhiên www.kthn.vn chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.
 3. Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của Chủ tài khoản, kthn.vn không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được Chủ tài khoản chấp nhận.
 4. Công khai Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội.
 5. Có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng; thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng.
 6. Bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác, trừ các trường hợp ngoại lệ theo quy định pháp luật.
 7. Không được chủ động cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
 8. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
 9. Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 10. Có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của người dùng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 11. Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người dùng trên mạng xã hội theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 12. Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 13. Các trách nhiệm khác có liên quan theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 11: Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo

 1. Mạng xã hội kthn.vn sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống trong quá trình bạn sử dụng sản phẩm Mạng xã hội www.kthn.vn.
 2. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai… người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu co. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên mạng xã hội kthn.vn sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong trường hợp này.
 3. Mạng xã hội kthn.vn không hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của bạn với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng sản phẩm mạng xã hội www.kthn.vn. Khi bạn sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, bạn đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.
 4. Bài viết, video của người sử dụng có thể có những hạn chế, có thể gây phản đối bất hợp pháp, không chính xác hoặc không phù hợp. Mạng xã hội kthn.vn không chịu trách nhiệm về bất kỳ bài viết, video, hình ảnh nào mà chúng tôi không trực tiếp đăng tải. Nội dung được đăng không phản ánh quan điểm hay chính sách của chúng tôi. Mạng xã hội www.kthn.vn có quyền nhưng không có nghĩa vụ giám sát, hạn chế hoặc loại bỏ các nội dung đăng tải trừ khi chúng tôi có cơ sở cho rằng, hoặc được cơ quan nhà nước thông báo rằng: nội dung được đăng tải là vi phạm thỏa thuận này cũng như vi phạm quy định pháp luật.
 5. BẢN QUYỀN VÀ QUY TRÌNH BÁO CÁO VI PHẠM BẢN QUYỀN

Điều 12: Bản quyền và báo cáo vi phạm bản quyền

 1. Tại các khu vực được phép đăng tải nội dung, bạn có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng mà chúng tôi đã mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác cũng như tính hợp pháp, các trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, thông tin, chia sẻ của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.
 2. Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với mạng xã hội kthn.vn. Việc bạn sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, người sử dụng không có quyền sử dụng www.kthn.vn vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.
 3. Người sử dụng/người sử dụng đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà người sử dụng cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng mạng xã hội kthn.vn một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận nêu trên.
 4. Quy trình báo cáo vi phạm bản quyền:
  1. Nếu người sử dụng tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác của mình được cung cấp thông qua dịch vụ mạng xã hội kthn.vn đang bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vui lòng thông báo cho chúng tôi về việc vi phạm bản quyền theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây.
  2. Chúng tôi sẽ xử lý thông báo vi phạm bản quyền mà chúng tôi nhận được và xử lý theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.
  3. Để giúp chúng tôi có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của bạn, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:
 • Chữ ký thật của người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu của một sản phẩm độc quyền.
 • Mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là bị vi phạm.
 • Mô tả về nơi mà các tài liệu bạn cho là vi phạm nằm trên các dịch vụ mạng xã hội kthn.vn đủ để cho phép chúng tôi xác định vị trí tài liệu đó.
 • Thông tin liên hệ của bạn như địa chỉ, số điện thoại, email để mạng xã hội kthn.vn có thể liên hệ với bạn.
 • Bạn tuyên bố rằng bạn tin tưởng việc sử dụng nội dung đó là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý độc quyền hoặc pháp luật.
 • Bạn tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo của bạn là chính xác và bạn chấp nhận hình phạt về tội khai man mà bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.
 • Thông tin tiếp nhận thông báo:

Số điện thoại: 0931 643 075                      Email: ttvietnammedia@gmail.com

 1. Nếu kết quả cho thấy tài khoản có sự vi phạm thì tùy vào mức độ nghiêm trọng của sự việc, kthn.vn có toàn quyền quyết định xử lý tài khoản vi phạm (người sử dụng vi phạm) theo các quy định tại Thỏa thuận này và pháp luật có liên quan.
 2. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ

Điều 13: Mục đích thu thập Thông tin cá nhân

 1. Cung cấp các dịch vụ đến người sử dụng.
 2. Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi giữa người sử dụng và Bộ phận quản trị nội dung mạng xã hội kthn.vn
 3. Ngừng các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của người sử dụng hoặc các hoạt động giả mạo người sử dụng.
 4. Thực hiện quản lý việc đăng thông tin và kiểm duyệt thông tin công khai.
 5. Thực hiện quản lý lưu lượng người dùng sử dụng dịch vụ, số lượng người dùng.
 6. Thực hiện quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin tới người dùng như gửi các cập nhật mới nhất về dịch vụ mạng xã hội và các tính năng mới liên quan đến mạng xã hội và dịch vụ của chúng tôi.
 7. Cung cấp giải pháp và thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu người dùng.
 8. Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu hệ thống.
 9. Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của người sử dụng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ.
 10. Liên hệ với người sử dụng để giải quyết các yêu cầu của người sử dụng.
 11. Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Bộ phận quản trị nội dung mạng xã hội kthn.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân người sử dụng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của người sử dụng. Ngoài ra không ai có quyền xâm phạm đến thông tin cá nhân người sử dụng.

Điều 14: Phạm vi thu thập thông tin cá nhân

 1. Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên mạng xã hội kthn.vn bao gồm: Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Số chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; Số điện thoại, địa chỉ email; Giới tính. Đây là các thông tin mà mạng xã hội www.kthn.vn cần người sử dụng bắt buộc phải cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để mạng xã hội www.kthn.vn liên hệ xác nhận khi người sử dụng đăng ký sử dụng dịch vụ của website nhằm đảm bảo quyền lợi cho chính người sử dụng.
 2. Trường hợp người sử dụng Internet dưới 14 tuổi và chưa có chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của người giám hộ theo quy định tại điểm này để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký người sử dụng và sử dụng mạng xã hội kthn.vn.
 3. Người sử dụng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu. Trong trường hợp đó, chúng tôi không thể đảm bảo cho người dùng những dịch vụ đầy đủ và chất lượng.
 4. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân khi bạn đăng ký làm người sử dụng của kthn.vn. Nếu sử dụng thông tin này cho những mục đích khác ngoài mục đích thu thập, khi đó chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi sử dụng những thông tin này, trừ các trường hợp ngoại lệ theo quy định pháp luật.

Điều 15: Phương pháp thu thập thông tin

Mạng xã hội www.kthn.vn thu thập các thông tin cá nhân của người sử dụng quy định tại Điều 14 nêu trên qua website bằng mẫu (form) đăng ký người sử dụng được cung cấp công khai tại website www.kthn.vn.

Điều 16: Thời gian lưu trữ thông tin thu thập

Lưu trữ trong vòng 02 năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải phù hợp với các quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013.

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Www.kthn.vn.

Điều 17: Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp nhận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

 1. Chúng tôi cấp quyền cho người sử dụng tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh sửa hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu mạng xã hội kthn.vn thực hiện việc này.
 2. Chúng tôi có thể phải cung cấp các thông tin cá nhân của người dùng cho các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền vì các mục đích an toàn, an ninh, hải quan, nhập cư hoặc các mục đích khác theo luật định khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật định.
 3. Người sử dụng có quyền khiếu nại về việc lộ thông tin với bên thứ 3 đến Bộ phận quản trị nội dung mạng xã hội kthn.vn theo thông tin tại Điều 18 Thỏa thuận này. Khi tiếp nhận những phản hồi này, mạng xã hội www.kthn.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn người sử dụng khôi phục và bảo mật lại thông tin
 4. Email hỗ trợ thường xuyên: ttvietnammedia@gmail.com

Điều 18: Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA THỂ THAO & TRUYỀN THÔNG VN MEDIA

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 6001709664 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 30/12/2020.

Địa chỉ: 91/9 Lý Thái Tổ, Phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Điện thoại: 0931 643 075

Email: ttvietnammedia@gmail.com

Điều 19: Cam kết bảo mật thông tin

 1. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ việc truy cập hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc huỷ dữ liệu. Các biện pháp này bao gồm xem xét thực tiễn thu thập, lưu trữ, xử lý và biện pháp bảo mật dữ liệu nội bộ, cũng như các biện pháp bảo mật mức vật lý để bảo vệ việc truy cập trái phép vào hệ thống lưu trữ dữ liệu cá nhân.
 2. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên có thẩm quyền của mạng xã hội www.kthn.vn truy cập thông tin cá nhân; những người cần biết thông tin này để vận hành, phát triển và cải tiến dịch vụ của chúng tôi. Những cá nhân này bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật và có thể chịu kỷ luật, bao gồm chấm dứt việc làm và truy tố hình sự, khi họ vi phạm các nghĩa vụ này.
 3. Mỗi người sử dụng tự chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu tài khoản mạng xã hội www.kthn.vn, cam kết không công khai hay cung cấp thông tin bảo mật tài khoản của người sử dụng đến bất kỳ ai hay đơn vị thứ ba nào khác. Thông tin về tài khoản của bạn được đặt trên một máy chủ rất an toàn và được tường lửa bảo vệ.
 4. Quy định về quyền riêng tư có thể có những thiếu sót nhất định, do trục trặc kỹ thuật, hoặc các vấn đề bất khả kháng và mạng xã hội Www.kthn.vn hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do các lỗi đó gây ra. Hãy luôn luôn cẩn trọng và tự bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
 5. Chúng tôi sẽ bắt buộc phải công khai thông tin nếu đó là việc cần thiết để bảo vệ tài sản cũng như sự an toàn của mạng xã hội www.kthn.vn hoặc những người khác cũng như ngăn ngừa các hoạt động phạm pháp, vi phạm quy định làm ảnh hưởng lớn tới các người sử dụng khác; hoặc khi cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu cung cấp thông tin.
 6. Người đăng tin sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực, và chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp pháp lý xảy ra liên quan đến thông tin của đăng tải.

Điều 20: Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội

 1. Chúng tôi công khai các thông tin quy định tại Điều 13, 14, 15, 16, 17, 18,19 tại Thỏa thuận này để người dùng nắm được chính sách bảo vệ quyền riêng tư của mạng xã hội www.kthn.vn.
 2. Để bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng các phần mềm lưu trữ, phần mềm bảo mật thông tin và hệ thống tường lửa rất chắc chắn, đảm bảo thông tin của người sử dụng không bị đánh cắp. Cụ thể như sau:
 3. Bảo vệ bên trong CSDL và các máy chủ. Với kiến trúc hệ thống các máy chủ và công nghệ bảo mật phần mềm của trang xã hội Www.kthn.vn, thông tin của người dùng được bảo mật, chống lại sự tấn công của hacker đánh cắp thông tin từ máy chủ CSDL nhờ Hệ thống tường lửa (firewall) cùng với Hệ thống cảnh báo và ngăn chặn xâm nhập IDS (Intrusion Detection System).
 4. Bảo vệ ngoài trên đường truyền. Dữ liệu trên đường truyền đường bảo vệ nhờ kênh bảo mật DSL.
 5. Bảo vệ người dùng ở tầng ứng dụng, website. Một số quy định về an ninh hệ thống để ngăn ngừa việc lấy thông tin đăng nhập được thiết lập để bảo vệ người dùng:
  • Các hướng dẫn về bảo vệ mật khẩu và chính sách thay đổi mật khẩu, lấy lại mật khẩu.
  • Khi người sử dụng đăng nhập sai mật khẩu 5 lần đầu tiên, hệ thống kỹ thuật sẽ khóa quyền đăng nhập của tài khoản đó trong vòng 15 phút, đồng thời gửi cảnh báo tới email hay số điện thoại của người sử dụng đã được đăng ký xác thực.
  • Nếu tiếp tục đăng nhập sai mật khẩu 5 lần liên tiếp, hệ thống sẽ khóa quyền đăng nhập trong 24h. Nếu người sử dụng muốn đăng nhập trong thời gian bị khóa, cần liên lạc với Bộ phận quản trị nội dung hệ thống. Quản trị hệ thống sẽ yêu cầu bộ phận kỹ thuật cung cấp mật khẩu mới cho người sử dụng bằng việc gửi thông tin mật khẩu vào email hay số điện thoại của người sử dụng.
 1. GIẢI QUYẾT, TRANH CHẤP KHIẾU NẠI

Điều 21: Cơ chế giải quyết tranh chấp

 1. Mọi tranh chấp phát sinh giữa mạng xã hội www.kthn.vn và người sử dụng hoặc nhà cung cấp sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, thỏa thuận. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, mỗi bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án để giải quyết.
 2. Khi tranh chấp phát sinh giữa các người sử dụng hoặc giữa người sử dụng với nhà cung cấp dịch vụ trực tiếp, ban quản lý website và ứng dụng sẽ có trách nhiệm cung cấp cho người sử dụng thông tin về nhà cung cấp dịch vụ, tích cực hỗ trợ người sử dụng bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình.
 3. Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Www.kthn.vn, chúng tôi sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người dùng.

Điều 22: Quy trình giải quyết tranh chấp

 1. Quy trình
 2. Bước 1: Người sử dụng mạng xã hội khiếu nại về dịch vụ hoặc thông báo các tranh chấp giữa các bên qua email: ttvietnammedia@gmail.com.
 3. Bước 2: Bộ phận bảo vệ quyền lợi người sử dụng của mạng xã hội www.kthn.vn sẽ tiếp nhận các khiếu nại của người sử dụng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì www.kthn.vn sẽ có những biện pháp cụ thể hộ trợ người sử dụng để giải quyết tranh chấp đó.
 4. Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Www.kthn.vn thì Bộ phận quản trị nội dung sẽ yêu cầu người sử dụng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.
 5. Thời gian giải quyết tranh chấp khi có khiếu nại, tranh chấp phát sinh là 2 tuần, theo quy trình cụ thể như sau:
 6. Bước 1: Khi có tranh chấp xảy ra (Từ 3 đến 5 ngày): Đối với người gửi khiếu nại tranh chấp cần có trách nhiệm cung cấp các chứng cứ thông tin xác thực liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn. Đối với mạng xã hội kthn.vn sẽ có trách nhiệm kiểm tra các chứng cứ, thông tin mà bên khiếu nại đưa ra và có phản hồi thông qua hệ thống đã nhận khiếu nại.
 7. Bước 2: Giải quyết tranh chấp (từ 4 đến 6 ngày): Trường hợp tranh chấp phát sinh đã dược chứng minh từ lỗi của người sử dụng đã được xác định, kthn.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Mạng xã hội www.kthn.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ bài viết, bình luận của người sử dụng đó trên mạng xã hội www.kthn.vn đồng thời yêu cầu người sử dụng đó phải công khai xin lỗi bên đã bị xâm phạm. Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết định tranh chấp, mẫu thuẫn phát sinh từ trao đổi giữa các bên, thì một trong 2 bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.
 8. Bước 3: Nghĩa vụ thông báo (2 ngày): Sau khi các bên đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Bộ phận quản trị nội dung mạng xã hội kthn.vn.

Điều 23: Vai trò và trách nhiệm của các bên trong việc giải quyết tranh chấp

 1. Mạng xã hội kthn.vn sẽ hỗ trợ người sử dụng bằng việc cung cấp đầy đủ thông tin và các nội dung liên quan đến nhà cung cấp dịch vụ trên mạng xã hội.
 2. Mạng xã hội kthn.vn có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và có biện pháp xử lý kịp thời để giải quyết những mâu thuẫn xảy ra giữa người sử dụng và bên thứ ba.
 3. Nhà cung cấp dịch vụ trên mạng xã hội kthn.vn có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến quá trình giao dịch và có nghĩa vụ bồi thường theo thỏa thuận với người sử dụng mạng xã hội Www.kthn.vn nếu lỗi thuộc về nhà cung cấp dịch vụ.
 4. Mọi hành động lừa đảo, gây mâu thuẫn trên mạng xã hội kthn.vn đều bị lên án và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 5. Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh thì sẽ chuyển cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên. Đồng thời mạng xã hội kthn.vn có trách nhiệm hỗ trợ Cơ quan pháp luật bằng việc cung cấp thông tin về các bên quá trình điều tra.
 6. THÔNG TIN BỔ SUNG

Điều 24: Sửa đổi, bổ sung, cập nhật Thỏa thuận này

Các điều khoản quy định tại Thỏa thuận này được đăng tải trên website, ứng dụng của chúng tôi có thể được sửa đổi, bổ sung, cập nhật bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. www.kthn.vn sẽ công bố rõ trên ứng dụng, website cung cấp mạng xã hội về những sửa đổi, bổ sung, cập nhật đó, và người dùng có nghĩa vụ theo dõi cập nhật thường xuyên những vấn đề đó.

Điều 25: Xung đột pháp luật

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa thuận này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Thỏa thuận này vẫn giữ nguyên giá trị.

Điều 26: Cảnh báo

 1. Cảnh báo

Mạng xã hội www.kthn.vn cảnh báo cho tất cả người sử dụng các rủi ro có thể gặp phải khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng. Thông tin của người sử dụng có thể bị tin tặc tấn công và mạo danh, đề đảm bảo an toàn người sử dụng không nên đăng tải những hình ảnh cá nhân nhạy cảm, những thông tin về bí mật đời tư, bí mật kinh doanh, thông tin về tài khoản ngân hàng…

Đối với những nội dung có quyền sở hữu trí tuệ như ảnh, audio và video (nội dung IP) hoặc loại hình tương tự thuộc sở hữu của bạn mà bạn tự đăng tải trên mạng xã hội www.kthn.vn, thì bạn cũng mặc định cho chúng tôi bản quyền của bạn: bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại, miễn phí, toàn cầu để sử dụng mọi nội dung IP mà bạn đăng trên hoặc liên quan tới Www.kthn.vn, và kết thúc khi bạn xóa nội dung IP hoặc tài khoản của bạn tại Www.kthn.vn. Bạn có thể tải xuống bản sao dữ liệu của mình bất kỳ lúc nào trước khi xóa tài khoản.

Khi bạn xóa nội dung IP hoặc tài khoản của bạn sẽ không còn hiển thị với những người dùng khác, tuy nhiên, nội dung đó có thể tiếp tục tồn tại ở những nơi khác trên hệ thống của chúng tôi, bao gồm:

 • Không thể xóa ngay lập tức do sự hạn chế kỹ thuật;
 • Nội dung của bạn đã được người khác sử dụng theo sự cấp phép này và họ đã không xóa nó (trong trường hợp đó, sự cho phép này sẽ tiếp tục áp dụng cho đến khi nội dung đó bị xóa); hoặc là
 • Khi việc xóa nội dung hạn chế khả năng của chúng tôi trong việc: điều tra hoặc xác định hoạt động bất hợp pháp hoặc vi phạm các điều khoản và chính sách của chúng tôi; tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, chẳng hạn như bảo quản bằng chứng; hoặc là, tuân thủ yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp đó, nội dung sẽ được lưu giữ trong thời gian không quá lâu so với mức cần thiết cho các mục đích mà nội dung đã được lưu giữ (thời lượng chính xác sẽ thay đổi theo từng trường hợp). Trong mỗi trường hợp trên, sự cấp phép sử dụng dữ liệu này sẽ tiếp tục cho đến khi nội dung được xóa hoàn toàn. Chúng tôi luôn tiếp nhận phản hồi hoặc các đề xuất khác của bạn về kthn.vn nhưng bạn cần hiểu rằng chúng tôi có thể sử dụng các phản hồi và đề xuất đó mà không có nghĩa vụ phải đền bù cho bạn (cũng như bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp các phản hồi và đề xuất đó).
 1. An toàn

Chúng tôi nỗ lực hết sức mình để tạo an toàn cho www.kthn.vn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo điều đó. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để tạo an toàn cho www.kthn.vn, với các cam kết sau từ phía bạn:

 • Bạn sẽ không vi phạm quy định của Thỏa thuận này;
 • Bạn sẽ không tham gia vào hoạt động tiếp thị bất hợp pháp như quảng cáo đồi trụy… trên kthn.vn.
 • Bạn sẽ không tải lên virus hoặc mã độc hại khác.
 • Bạn sẽ không hack thông tin đăng nhập hoặc tài khoản của người khác.
 • Bạn sẽ không hăm dọa hoặc quấy rối bất kỳ người dùng nào.
 • Bạn sẽ không đăng nội dung: có ngôn từ kích động thù địch, mang tính đe dọa hay khiêu dâm; kích động bạo lực hoặc chứa ảnh khỏa thân hoặc hình ảnh bạo lực hay nội dung bạo lực vô cớ.
 • Bạn sẽ không dùng kthn.vn để làm bất kỳ điều gì bất hợp pháp, sai trái, độc hại hoặc phân biệt đối xử.
 • Bạn sẽ không làm bất kỳ điều gì có thể làm vô hiệu, quá tải hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống kỹ thuật, nội dung, uy tín, khả năng của kthn.vn.
 1. Đăng ký và bảo mật tài khoản

Người dùng www.kthn.vn phải cung cấp đầy đủ thông tin bắt buộc khi đăng ký tài khoản. Sau đây là một số cam kết của bạn đối với chúng tôi liên quan đến việc đăng ký và duy trì bảo mật tài khoản của bạn:

 • Bạn sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân sai lệch nào trên kthn.vn hoặc tạo tài khoản cho bất kỳ ai khác ngoài bạn mà không được phép.
 • Bạn sẽ không tạo nhiều hơn một tài khoản cá nhân.
 • Nếu chúng tôi vô hiệu tài khoản của bạn, bạn sẽ không tạo một tài khoản khác mà không có sự cho phép của chúng tôi.
 • Bạn sẽ không dùng kthn.vn nếu bạn bị kết án phạm tội hình sự, hoặc đang bị mất năng lực hành vi theo quy định pháp luật.
 • Bạn sẽ duy trì thông tin liên hệ của mình chính xác và cập nhật mới nhất.
 • Bạn sẽ không chia sẻ mật khẩu của mình, không cho bất kỳ ai truy cập vào tài khoản của mình hoặc làm bất kỳ điều gì có thể gây nguy hiểm cho việc bảo mật tài khoản của mình.
 • Bạn sẽ không chuyển nhượng tài khoản (bao gồm mọi thông tin liên quan đến tài khoản) cho bất kỳ ai mà không có văn bản cho phép trước hết của chúng tôi.
 • Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định khác về bảo mật thông tin áp dụng cho người sử dụng đã quy định tại Thỏa thuận này và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 27: Địa chỉ liên hệ

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào liên quan đến quá trình xử lý thông tin của bạn hay Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại và email đã công khai trên trang chủ của www.kthn.vn hoặc gửi thư về trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA THỂ THAO & TRUYỀN THÔNG VN MEDIA tại địa chỉ 91/9 Lý Thái Tổ, Phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Điều 28: Hiệu lực

Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội www.kthn.vn có giá trị từ ngày 25 tháng 07  năm 2022.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA THỂ THAO & TRUYỀN THÔNG VN MEDIA

(Ký tên, đóng dấu)

 

Giám đốc